IndustriePartner en ONE

 
IndustriePartner

 

 

Een ijzersterke samenwerking in jouw voordeel!

Op 1 januari 2014 hebben de bedrijven Duursma BV, Op den Velde Groep BV en Zanten BV een nieuwe coöperatie opgericht met als doel het versterken van haar marktpositie door middel van intensieve samenwerking.

Deze samenwerking komt tot uiting door de gevoerde assortimenten op elkaar af te stemmen, het uitwisselen van kennis, het bundelen van inkoopvolumes en gezamenlijke marketingactiviteiten op te zetten. Door de geografische ligging van de verschillende vestigingen en toekomstige uitbreidingen wordt tevens een landelijke dekking nagestreefd. Hierbij wordt de individuele zelfstandigheid van de drie deelnemende bedrijven behouden.

Inmiddels bestaat de coöperatie uit vijf sterke industriële partners. Bernard Sanders Aandrijftechniek heeft zich op 1 januari 2015 aangesloten, Partool uit België op 1 januari 2018 en sinds 27 oktober 2023 is Parduyns uit België ook lid van IndustriePartner. IP Zanten is sinds 1 januari 2024 onderdeel geworden van IP Duursma.

Zowel IP Duursma, IP Op den Velde, IP Parduyns, IP Partool als IP Sanders kenmerken zich met name als gedreven en efficiënte familiebedrijven. Geen zware organisatiestructuren maar met passie en gedrevenheid klaar staan voor de klant. Deze werkwijze heeft er ook voor gezorgd dat alle bedrijven financieel sterk zijn gebleven gedurende de afgelopen (crisis) jaren en zelfs zijn gegroeid. De gezamenlijke omzet bedraagt ruim 100 miljoen euro. Op dit moment beheren de vijf bedrijven gezamenlijk achtentwintig vestigingen. Al deze vestigingen zijn niet louter verkoopkantoren maar vestigingen met eigen identiteit, kennis van de lokale markt en de daarbij behorende lokale voorraad! 

IndustriePartner bestaat uit:

 


Meer weten over IndustriePartner?

 

WEBSITE INDUSTRIEPARTNER

 

 

 

 

ONE

 

 

De lokale partner voor internationale bedrijven

 

Met ONE beschikt IndustriePartner niet alleen over een netwerk in Nederland en België, maar is daarmee ook Europees actief. ONE is het samenwerkingsverband tussen distributeurs uit verschillende Europese landen en heeft als doel een leidende partner in de industrie te zijn op het gebied van levering van MRO onderdelen. Alle ONE leden zijn - net als de IP-leden - vooraanstaande hooggekwalificeerde en onafhankelijke distributeurs. Dit onafhankelijke blijkt uit het feit dat zij louter uit familiebedrijven bestaan. De kracht van ONE uit zich door middel van lokale aanwezigheid mét voorraad, een hoog niveau van technische kennis en sterke logistieke en IT-diensten. ONE werkt nauw samen met toonaangevende leveranciers wat leidt tot een uitgebreid aanbod van kwaliteitsproducten.

 


Meer weten over ONE?

 

WEBSITE ONE