Wielbelasting

Centrale informatie

support phone email

31 (0)55 538 47 47

IP Industriecatalogus


Lees meer over IndustriePartner

Belasting per wiel

wielbelasting korte wagen drie wielen

 

wielbelasting korte wagen vier wielen

 

wielbelasting korte wagen vier zwenkwielen

 

wielbelasting kippende vier wielen

 

wielbelasting kippende zes wielen

Wielbelasting en correctiefactoren

Om tot een juiste wielkeuze te komen is het raadzaam rekening te houden met de volgende gegevens en richtlijnen:

 

Belasting per wiel

De opstelling van de transportwielen beinvloedt de belasting per wiel en de wendbaarheid van de wagen. De figuren hiernaast geven een overzicht van de meest voorkomende wielopstellingen met de bijbehorende belasting uitgedrukt in % van de totale belasting.

 

Correctiefactor van het draagvermogen

Het draagvermogen van een transportwiel is ook afhankelijk van de temperatuur, de snelheid en de bedrijfsomstandigheden. Met de onderstaande formule worden deze invloeden op het draagvermogen gecorrigeerd:

L = Fc x Ft x Fv x Lo

L = gecorrigeerd draagvermogen
Fc = correctiefactor voor de bedrijfsomstandigheden
Ft = correctiefactor voor de temperatuur
Fv = correctiefactor voor de snelheid
Lo = draagvermogen van het wiel volgens de catalogus

Correctiefactor voor de bedrijfsomstandigheden:
Fc ideaal = 1,05
Vlakke vloeren zonder gaten, drempels of sleuven. Handmatige transport tot 4 km/uur. Voorzichtige behandeling bij laden en lossen.


FC normaal = 1,0
Zelfde toestand als bij Fc ideaal maar met enkele obstakels niet hoger dan 2,5% van de wieldiameter.


Fc zwaar = 0,8
Oneffen vloeren met obstakels tot 5% van de wieldiameter, toevallige stootbelasting, ruwe behandeling.

 

Correctiefactor Fv voor de temperatuur:

transportwielen correctiefactor temperatuur

(de vermelde Colson series zijn 'intensive use' series)

 

Correctiefactor Fc voor de snelheid:

transportwielen correctiefactor snelheid

(de vermelde Colson series zijn 'intensive use' series)